Privacy

Welkom bij Your Android

Bij Your Android hechten we veel belang aan een goede samenwerking, transparantie en je privacy. Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 augustus 2010.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die jij of je browser rechtstreeks aan ons opgeeft. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.

Je kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. De meeste gegevens kun je via je profiel inzien, wijzigen of verwijderen als je geregistreerd bent. Voor gegevens die je niet langs deze weg kunt inzien, wijzigen of verwijderen, kun je een verzoek indienen bij het beheer. Zie hiervoor het contactformulier op deze website. Een verzoek dient zo volledig mogelijk te zijn, zodat wij eenvoudig kunnen achterhalen om welke gegevens het gaat. Onvolledige verzoeken en verzoeken om gegevens die je via je profiel kunt achterhalen of bewerken worden niet in behandeling genomen.

Publicatie van bijdragen

Je kunt via diverse onderdelen van Your Android teksten en afbeeldingen plaatsen, zoals reacties op een artikel. Als je dat doet, slaan wij je bijdrage samen met de door jou opgegeven naam, e-mailadres, IP-adres en tijdstip van plaatsing en eventuele website op in onze database. Het is toegestaan een pseudoniem te gebruiken in plaats van je echte naam.

Bij reacties op nieuwsberichten worden je naam, het tijdstip van plaatsing en eventuele opgegeven website samen met je reactie gepubliceerd op Your Android. Reacties zijn in te zien bij het bijbehorende bericht.

Je bijdragen zijn door iedereen op te vragen, inclusief zoekmachines. Wij hebben geen invloed op hoe deze zoekmachines je bijdragen opslaan of tonen. Bij verwijdering van je account of een bijdrage van Your Android zullen we ons inspannen om deze ook bij zoekmachines te verwijderen, maar we kunnen niet garanderen dat ons dat zal lukken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. De database met berichten wordt beschermd door een wachtwoord en is niet direct via internet toegankelijk.

E-mail contact

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Afgifte aan derden

Je e-mailadres en IP-adres worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij een bevel daartoe van de bevoegde autoriteiten ontvangen of wij een klacht ontvangen van een derde over je reactie waarbij we aan de juistheid van die klacht redelijkerwijs niet kunnen twijfelen, en afgifte van deze gegevens de meest gepaste wijze is om de klacht af te handelen.

Onze website bevat advertenties die worden aangeleverd door het Amerikaanse bedrijf Google. Ditzelfde bedrijf levert ook de software aan waarmee statistieken voor deze website worden geanalyseerd. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere technieken, om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in binnen- en buitenland.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam op die computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina's van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken van gebruikers aan uw website. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de afmeldingspagina voor advertenties te gaan.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Handig

Stel je smartphone in voor mobiel internet

Sociaal

Advertenties